TV Reduta live TV online

Televízia Reduta začala vysielať 16. októbra 1994. Šírenie signálu bolo zabezpečené v tejto dobe prostredníctvom káblových rozvodov a licencie Kabel Plus Východné slovensko, a.s..

Vysielanie je nepretržité 24 hodín. Hlavným obsahom vysielania sú aktuality zo spoločenského, kultúrneho a športového diania v meste Spišská Nová Ves a blízkeho regiónu. Televíznym signálom pokrýva mesto Spišská Nová Ves, obec Smižany a priľahlé obce. V roku 2016 rozšírila televízia Reduta svoje vysielanie aj z vysielača v Levoči na 31. kanáli. Sledovať ju má takto možnosť približne 80 000 divákov. Televízia Reduta je členom LOTOS-u - Spolku lokálných televíznych staníc Slovenska.

Sledovať kanál TV Reduta online na oficiálnych stránkach

Sledovať iný kanál