RTV Krea live TV online

TV Krea začala vysielať v júni 2007 ako regionálna televízia zameraná na oblasť Galanta, Sereď, Šaľa a Sládkovičovo. Základom bolo vlastné spravodajstvo doplnené diskusnými reláciami, programami pre deti a mládež ako aj s komerčnými prezentáciami.

Dnes je okruh pokrytia spolu cca. 300 tis. domácností (len región západného Slovenska, inak cez Magio celoslovenské pokrytie), sledovanosť je v súčasnej dobe cca. 110 tis. ľudí s celkovou dĺžkou sledovania 45 minút denne.

Sledovať kanál RTV Krea online na oficiálnych stránkach

Sledovať iný kanál